Opravy, servis a plnění klimatizací

valeoklimatizaceZajistíme Vám

 • plnění klimatizací chladivem R134a
 • plnění klimatizací chladivem R1234yf
 • servis klimatizací
 • opravy klimatizací
 • desinfekci klimatizací
 • desinfekci klimatizací ozonem
 • desinfekci klimatizací chemicky
 • detekci úniků přetlakem
 • detekci úniků barvivem + UV světlem
 • diagnostika kompresorů s variabilním zdvihem
 • svařování hliníkových částí klimatizace
 • proplach systému klimatizací !!!
 • opravy hadic klimatizací (systémem MASTERCOOL)
 • opravy trubek klimatizací (systémem LOKRING)

Ceník – R134a:

 • Napojení klimatizační stanice – 250 kč
 • Chladivo R134a – 2,50 kč/gram
 • Barvivo + olej – zdarma!!!
 • desinfekce klimatizace ozonem – 450 kč/30min
 • desinfekce klimatizace chemicky – 400 kč
 • desinfekce klimatizace ozon + chemie – 700 kč (akční sleva)!!!
 • detekce úniku přetlakem – 500 kč
 • test kompresoru s variabilním zdvihem – dle stráveného času
 • proplach klimatizace chladivem – 2200 až 4000 kč, dle rozsahu prací

Ceník R1234yf:

 • Napojení klimatizační stanice – 500 kč
 • Chladivo R1234yf – 5 kč/gram
 • olej – 100 kč
 • Barvivo – 100 kč
 • desinfekce klimatizace ozonem – 450 kč/30min
 • desinfekce klimatizace chemicky – 400 kč
 • desinfekce klimatizace ozon + chemie – 700 kč (akční sleva)!!!
 • detekce úniku přetlakem – 300 kč
 • test kompresoru s variabilním zdvihem – dle stráveného času

Naše doporučení:

Perioda klima servisu

Kontrola klimatizace Vašeho vozu by se měla provádět 1x ročně. I v případě, že klimatizace funguje bez problémů !

Proč?

Protože při roční periodické kontrole klimatizace Vašeho vozu jsme schopni včas odhalit závady na systému klimatizace a tak předejít drahým opravám klimatizace. Dále se při této periodické kontrole částečně obmění olej v systému klimatizace a výrazně se tak prodlouží životnost všech komponent klimatizace. Hlavně kompresoru klimatizace, expanzního ventilu atd…V případě zjištění poruchy funkce klimatizace, ihned vyhledejte servis.

pylyPylový filtr klimatizace

Pylový filtr klimatizace doporučujeme měnit 1x ročně, nebo co 15000 ujetých kilometrů.

V případě že vozidlo jezdí v prašném prostředí i častěji!!!

Dále doporučujeme pokud jezdíte v městském provozu zvolit variantu pylového filtru s aktivním uhlím. Jelikož koncentrace zplodin v městském provozu ve Vašem vozidle je i 20 x větší než u chodce stojícího vedle Vašeho auta na chodníku.

Chráníte si tím své zdraví.

Desinfekce klimatizace

Desinfekci klimatizace doporučujeme provézt 1x za 1-2 roky. V případě, že trpíte alergiemi tak častěji.

Desinfekce klimatizace vozidel ozonem je v současné době považována jako nejúčinnější metoda desinfekce. Ozón se řadí mezi nejsilnější dezinfekční a oxidační činidla a jeho účinků se využívá v mnoha odvětvích průmyslu, potravinářství a obzvláště ve zdravotnictví. Rychle a spolehlivě ničí také velmi odolné druhy nebo formy patogenních mikroorganizmů, které chlor a jiné dezinfekční prostředky nejsou schopny odstranit.(Ozón je při sterilizaci a dezinfekci více než 3000-krát rychlejší než chlór) Neexistuje žádný virus či bakterie odolávající ozónu. K dezinfekci ozónem dochází prasknutím buněčné stěny a tak ke zničení buňky. Nehledě na to, že ozon je plyn a dostane se opravdu všude. (výhoda oproti desinfekci chemicky).

Desinfekce klimatizace chemicky. Pomocí aerosolů se dopraví desinfekční roztok do systému klimatizace kde kontaktem s nežádoucímu organismy desinfikuje prostor ventilace a interiéru vozidla.

Pro omezení tvorby bakterií, plísní a virů ve Vaší klimatizaci doporučujeme vypnout klimatizaci 10 minut před dojezdem do cílové destinace. Tím zaručíte vysušení výparníku klimatizace a omezíte vznik vlhkého prostředí pro tvorbu bakterii a plísní.

V našem servise používáme pouze značkové chladivo!!!